Solo-Gesang 2021

Drei Edelstee, 1. Jodelstimme
Drei Edelstee, 2. Jodelstimme
E Wunsch, Bass-Solo
Sing scho früeh am Morge, 1. Tenor
Sing scho früeh am Morge, 2. Tenor
Sing scho früeh am Morge, 1. Bass
Sing scho früeh am Morge, 2. Bass
Sing scho früeh am Morge, 2. Jodelstimme